..:: Bizden Haberler ::..
..:: Baglantilar ::..

ANKARA ANKARA
 
 
  
 
 Öğren,m Kredisi hakkında Genelge
 
 

www.siyav.org.tr/default.aspx?sayfaTnm= 89 Temsilci Seçimi hakkında Genelge
 
  SOSYAL SİGORTALAR KURUMU PERSONELİ YARDIMLAŞMA VAKFI (SİYAV) SAYI  : SSK.Per.
www.siyav.org.tr/default.aspx?sayfaTnm= 90


 
 
  www.siyav.org.tr/default.aspx?sayfaTnm=91


 2014 Yılı Denetim Raporu
 
  SİYAV VAKFI İLE VAKIF İŞLETMESİNİN 2014 YILI DENETİM RAPORU    &nbs
www.siyav.org.tr/default.aspx?sayfaTnm= 94


 2015 Yılı Mütevelli Heyet Karar Tutanağı
 
 

www.siyav.org.tr/default.aspx?sayfaTnm= 95 2015 Genel Kurul Toplantısı Karar Tuatanağı
 
 

www.siyav.org.tr/default.aspx?sayfaTnm= 96 2014 Yılı Faaliyet Raporu
 
 

www.siyav.org.tr/default.aspx?sayfaTnm= 97 68 Numaralı Genelge
 
 SOSYAL SİGORTALAR KURUMU PERSONELİ YARDIMLAŞMA  VAKFI (SİYAV) Konur Sokak No. 67/5 Kızı
www.siyav.org.tr/default.aspx?sayfaTnm= 98


 Öğrenim Kredisi
 
  SOSYAL SİGORTALAR KURUMU PERSONELİ YARDIMLAŞMA VAKFI İŞLETMESİ (SİYAV) Konur Sokak No:67/5<
www.siyav.org.tr/default.aspx?sayfaTnm= 99


 Aidat Ödemeleri
 
SİGORTA ÇALIŞANLARI YARDIMLAŞMA VAKFI SİYAV  SAYI  :SSK.Per.Yar.Vak./           …/…/
www.siyav.org.tr/default.aspx?sayfaTnm= 100


 Mütevelli Heyet Toplantısı Hk.
 
                       &n
www.siyav.org.tr/default.aspx?sayfaTnm= 101


 Öğrenim Kredisi hakkında genelge
 
 

www.siyav.org.tr/default.aspx?sayfaTnm= 102


 
 
  Vakfımızın 2015 yılı Gelirleri 15.888.668,78 TL, Yönetim Giderleri 483.101,67 TL. ve 370,52 TL. ise Diğer Gider ve zararlardır.
www.siyav.org.tr/default.aspx?sayfaTnm= 103


 
 
  www.siyav.org.tr/default.aspx?sayfaTnm=104


 2015 Yılı Ayrıntılı Gelir Gider Tablosu
 
   www.siyav.org.tr/default.aspx?sayfaTnm=105


 Temsilci Seçimi Hakkında Genelge
 
  SOSYAL SİGORTALAR KURUMU PERSONELİ YARDIMLAŞMA VAKFI (SİYAV)
www.siyav.org.tr/default.aspx?sayfaTnm= 106


 2016 Yılı Denetim Kurulu Raporu
 
www.siyav.org.tr/default.aspx?sayfaTnm= 107


 Öğrenim Kredisi Hakkında Genelge
 
 

www.siyav.org.tr/default.aspx?sayfaTnm= 108


 Aidat ödemeleri hakkında genelge
 
 SOSYAL SİGORTALAR KURUMU PERSONELİ YARDIMLAŞMA VAKFI (SİYAV) Sayı : SSK.Pers.Yar.Vak. …./…../2018 Konu : Aidat Ödemeleri
www.siyav.org.tr/default.aspx?sayfaTnm= 109


 
 
  A D R E S
www.siyav.org.tr/default.aspx?sayfaTnm= 1


 Banka Hesap Numaraları
 
   
www.siyav.org.tr/default.aspx?sayfaTnm= 2


 
 
www.siyav.org.tr/default.aspx?sayfaTnm= 3


 
 
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU PERSONELİ YARDIMLAŞMA VAKFI

www.siyav.org.tr/default.aspx?sayfaTnm= 4 
 
İKİNCİ BÖLÜM &
www.siyav.org.tr/default.aspx?sayfaTnm= 5


 
 
  SİGORTA ÇALIŞANLARI

www.siyav.org.tr/default.aspx?sayfaTnm= 6


 
 
  SOSYAL SİGORTALAR KURUMU PERSONELİ YARDIMLAŞMA VAKFI (SİYAV)  
www.siyav.org.tr/default.aspx?sayfaTnm= 20


 
 
  SSK PERSONELİ YARDIMLAŞMA VAKFI 31-12-2
www.siyav.org.tr/default.aspx?sayfaTnm= 21


 Çeşitli Hükümler
 
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER MADDE 29 :   Yıl içinde elde edilen bürüt gelirlerin %20`si idame masrafları ile ihtiyatlara ve vakıf mal varlığını art
www.siyav.org.tr/default.aspx?sayfaTnm= 22


 
 
  SOSYAL
www.siyav.org.tr/default.aspx?sayfaTnm= 23


 Aidat Ödemeleri
 
  SOSYAL SİGORTALAR KURUMU PERSONELİ YARDIMLAŞMA VAKFI (SİYAV) SAYI:  SSK.Per.Yar.Vak.&
www.siyav.org.tr/default.aspx?sayfaTnm= 24


 
 
 
www.siyav.org.tr/default.aspx?sayfaTnm= 27


 Üye Bilgileri Güncelleme Hk
 
  <
www.siyav.org.tr/default.aspx?sayfaTnm= 28


 
 
  www.siyav.org.tr/default.aspx?sayfaTnm= 32


 2008 Yılı Denetim Raporu
 
www.siyav.org.tr/default.aspx?sayfaTnm= 33
2008 Yılı Denetim Raporu 1. sayfa

 31/12/2008 Yılı Ayrıntılı Gelir Tablosu
 
SİGORTA ÇALIŞANLARI YARDIMLAŞMA VAKFI  (SİYAV) 2008 YILI GELİR GİDER TABLOSU   
www.siyav.org.tr/default.aspx?sayfaTnm= 34


 31/12/2008 Yılı Ayrıntılı Bilanço Tablosu
 
www.siyav.org.tr/default.aspx?sayfaTnm= 35


 2008 Yılı Denetim Raporu
 
 
www.siyav.org.tr/default.aspx?sayfaTnm= 36
2008 Yılı Denetim Raporu 2. sayfa

 2008 Yılı Denetim Raporu
 
 
www.siyav.org.tr/default.aspx?sayfaTnm= 37
2008 Yılı Denetim Raporu 3. sayfa

 2008 Yılı Denetim Raporu
 
 
www.siyav.org.tr/default.aspx?sayfaTnm= 38
2008 Yılı Denetim Raporu 4. sayfa

 2008 Yılı Denetim Raporu
 
 
www.siyav.org.tr/default.aspx?sayfaTnm= 39
2008 Yılı Denetim Raporu Nisan 2009 Ayı Banka Dökümü

 
 
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MALİ HÜKÜMLER  
www.siyav.org.tr/default.aspx?sayfaTnm= 40


 Vakfın Örgütü Ve Yönetimi
 
    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM VAKFIN ÖRGÜTÜ VE YÖNETİMİ VAKFIN ORGANLARI
www.siyav.org.tr/default.aspx?sayfaTnm= 41


 Vakıf Üyeliği ile İlgili Hükümler
 
  VAKIF ÜYELİĞİ: MADDE 24 : Üyelik işlemi, yazılı başvurunun Yönetim Kurulu`nca kabulü ve giriş aidatının ö
www.siyav.org.tr/default.aspx?sayfaTnm= 42


 Vakıf Senedinde Değişiklik ve Vakfın Dağılması
 
  VAKIF SENEDİNDE DEĞİŞİKLİK VE VAKFIN DAĞILMASI VAKIF SENEDİNDE DEĞİŞİKLİK: MADDE 27 : Vakıf senedinde
www.siyav.org.tr/default.aspx?sayfaTnm= 43


 Geçici Ve Son Hükümler
 
  GEÇİCİ VE SON HÜKÜMLER MADDE 33 :  Vakfın Kurucu Üyeleri vakfın tüzel kişilik kazanmasını i
www.siyav.org.tr/default.aspx?sayfaTnm= 44


 2013 Yılı Faaliyet Raporu
 
  SOSYAL SİGORTALAR KURUMU PERSONELİ YARDIMLAŞMA VAKFI (SİYAV) <
www.siyav.org.tr/default.aspx?sayfaTnm= 45


 2008 Yılı Faaliyet Raporu
 
  SOSYAL SİGORTALAR KURUMU PERSONELİ YARDIMLAŞMA VAKFI (SİYAV) 2008 YILI FAALİYET RAPORU
www.siyav.org.tr/default.aspx?sayfaTnm= 46


 
 
  SOSYAL SİGORTALAR KURUMU PERSONELİ YARDIMLAŞMA VAKFI 18.04.2009 TARİHLİ MÜTEVELLİ HEYET TOPLANT
www.siyav.org.tr/default.aspx?sayfaTnm= 47


 
 
  SOSYAL SİGORTALAR KURUMU PERSONELİ YARDIMLAŞMA VAKFI 18.04.200
www.siyav.org.tr/default.aspx?sayfaTnm= 48


 GENELGE 50
 
  SOSYAL SİGORTALAR KURUMU PERSONELİ
www.siyav.org.tr/default.aspx?sayfaTnm= 49


 
 
 SOSYAL SİGORTALAR KURUMU PERSONELİ YARDIMLAŞMA VAKFI (SİYAV)  SAYI: SSK.Per.Ya
www.siyav.org.tr/default.aspx?sayfaTnm= 50


 Öğrenim Kredisi Genelgesi
 
 SOSYAL SİGORTALAR KURUMU PERSONELİ YARDIMLAŞMA VAKFI İŞLETMESİ (SİYAV)     SAYI  : SSK.Per.Yar.Vak./  &nb
www.siyav.org.tr/default.aspx?sayfaTnm= 51


 2009 Yılı Faaliyet Raporu
 
 SOSYAL SİGORTALAR KURUMU PERSONELİ YARDIMLAŞMA VAKFI (SİYAV) 2009 YILI FAALİYET RAPORU Sayın ;  
www.siyav.org.tr/default.aspx?sayfaTnm= 52


 2008 Yılı Denetim Raporu
 
 
www.siyav.org.tr/default.aspx?sayfaTnm= 53
2009 Yılı Denetim Raporu 1. sayfa

 2008 Yılı Denetim Raporu
 
 
www.siyav.org.tr/default.aspx?sayfaTnm= 54
2009 Yılı Denetim Raporu 2. sayfa

 2008 Yılı Denetim Raporu
 
 
www.siyav.org.tr/default.aspx?sayfaTnm= 55
2009 Yılı Denetim Raporu 3. sayfa

 2008 Yılı Denetim Raporu
 
 
www.siyav.org.tr/default.aspx?sayfaTnm= 56
2009 Yılı Denetim Raporu 4. sayfa

 2008 Yılı Denetim Raporu
 
 
www.siyav.org.tr/default.aspx?sayfaTnm= 57
2009 Yılı Denetim Raporu 5. sayfa

 
 
 
www.siyav.org.tr/default.aspx?sayfaTnm= 58


 
 
SİGORTA ÇALIŞANLARI YARDIMLAŞMA VAKFI  (SİYAV) 2009 YILI GELİR GİDER TABLOSU 
www.siyav.org.tr/default.aspx?sayfaTnm= 59


 Aidat Ödemeleri
 
    SOSYAL SİGORTALAR KURUMU PERSONELİ YARDIMLAŞMA VAKFI (SİYAV) SAYI: SSK.Per.Yar.Vak./
www.siyav.org.tr/default.aspx?sayfaTnm= 60


 İş Yeri Değişikliği
 
  SOSYAL SİGORTALAR KURUMU PERSONELİ
www.siyav.org.tr/default.aspx?sayfaTnm= 61


 Temsilci Seçimi
 
                                  
www.siyav.org.tr/default.aspx?sayfaTnm= 62


 2010 Yılı Ayrıntılı Gelir-Gider Tablosu
 
 SİGORTA ÇALIŞANLARI YARDIMLAŞMA VAKFI 2010 YILI AYRINTILI GELİR - GİDER TABLOSU
www.siyav.org.tr/default.aspx?sayfaTnm= 63


 2010 Yılı Ayrıntılı Bilançosu
 
SİGORTA ÇALIŞANLARI YARDIMLAŞMA VAKFI 2010 YILI AYRINTILI BİLANÇOSU
www.siyav.org.tr/default.aspx?sayfaTnm= 64


 
 
       SOSYAL SİGORTALAR KURUMU PERSONELİ  YARDIMLAŞMA VAKFI İŞLETMESİ  
www.siyav.org.tr/default.aspx?sayfaTnm= 66


 Vakıf üyelerinin Aidatları Hakkında
 
SOSYAL SiGORTALAR KURUMU PERSONELİ   YARDlMLAŞMA VAKFI (SiYAV)  Konur Sokak No. 67/5 Kızıla
www.siyav.org.tr/default.aspx?sayfaTnm= 67


 
 
  SİGORTA ÇALIŞANLARI  YARDIMLAŞMA VAKFI (SİYAV) EMEKLİLİK İKRAMİYESİ VE ÖLÜM YARDIMI YÖNETMEL
www.siyav.org.tr/default.aspx?sayfaTnm= 68


 2011 Yılı Ayrıntılı Bilançosu
 
 SOSYAL SİGORTALAR KURUMU PERSONELİ YARDIMLAŞMA VAKFI 31.12.2011 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO
www.siyav.org.tr/default.aspx?sayfaTnm= 69


 2012 Yılı Mütevelli Heyet Karar Tutanağı
 
 SOSYAL SİGORTALAR KURUMU YARDIMLAŞMA VAKFI   ( S İ Y A V ) 2012 YILI MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI Sosyal Sigortalar Kurumu Personeli Yardımlaşma
www.siyav.org.tr/default.aspx?sayfaTnm= 73


 Resimler
 
www.siyav.org.tr/default.aspx?sayfaTnm= 74


 Resimler
 
www.siyav.org.tr/default.aspx?sayfaTnm= 75


 2012 Yılı Mütevelli Heyet Toplantısı
 
www.siyav.org.tr/default.aspx?sayfaTnm= 76


 Mütevelli Heyet Toplantısı
 
  SOSYAL SİGORTALAR KURUMU PERSONELİ YARDIMLAŞMA VAKFI (SİYAV) Konur Sokak 67
www.siyav.org.tr/default.aspx?sayfaTnm= 77


 
 
                               &nbs
www.siyav.org.tr/default.aspx?sayfaTnm= 80


 64 Nolu Genelge
 
                            SOSYAL SİGO
www.siyav.org.tr/default.aspx?sayfaTnm= 81


 2013 Yılı Denetim Raporu
 
  SİYAV VAKFI İLE VAKIF İŞLETMESİNİN 2013 YILI DENETİM RAPORU

www.siyav.org.tr/default.aspx?sayfaTnm= 82


 2014 Yılı Mütevelli heyet Karar Tutanağı
 
  SOSYAL SİGORTALAR KURUMU PERSONELİ YARDIMLAŞMA VAKFI 03/05/2014 TARİHLİ MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI 1-   Vakıf
www.siyav.org.tr/default.aspx?sayfaTnm= 85


 65 Sayılı Genelge
 
  SOSYAL SİGORTALAR KURUMU PERSONELİ YARDIMLAŞMA  VAKFI (SİYAV) Konur Sokak No. 67/5 Kız
www.siyav.org.tr/default.aspx?sayfaTnm= 88


 
 
  SİGORTA ÇALIŞANLARI YARDIMLAŞMA VAKFI (SİYAV) SAYI : SSK Per. Yar. Vak./        &nb
www.siyav.org.tr/default.aspx?sayfaTnm= 7


 
 
  SİGORTA ÇALIŞANLARI YARDIMLAŞMA VAKFI
www.siyav.org.tr/default.aspx?sayfaTnm= 8


 
 
 SİGORTA ÇALIŞANLARI YARDIMLAŞMA VAKFI (SİYAV) SAYI : SSK Per. Yar. Vak./ 13/09/2005 KONU : Öğrenim Kredisi GENELGE 32
www.siyav.org.tr/default.aspx?sayfaTnm= 9


 
 
                                  
www.siyav.org.tr/default.aspx?sayfaTnm= 10


 
 
  SİGORTA ÇALIŞANLARI YARDIMLAŞMA VAKFI (SİYAV)   SAYI : SSK Per. Yar. Vak./ 13/09/2005 KONU: İnt
www.siyav.org.tr/default.aspx?sayfaTnm= 11


 
 
  SİGORTA ÇALIŞANLARI YARDIMLAŞMA VAKFI (SİYAV)
www.siyav.org.tr/default.aspx?sayfaTnm= 12


 
 
  SİGORTA ÇALIŞANLARI YARDIMLAŞMA VAKFI (SİYAV)   SAYI:Sig.Çal.Yar.Vak./ …/…/2006 KONU:Üye Aidatlarının Takibi
www.siyav.org.tr/default.aspx?sayfaTnm= 13


 
 
  SOSYAL SİGORTALAR KURUMU PERSONELİ YARDIMLAŞMA VAKFI (SİYAV)   SAYI:SSK.Per.Yar.Vak./ …/…/2006 KONU:Olağan Mütevelli Heye
www.siyav.org.tr/default.aspx?sayfaTnm= 14


 
 
SİGORTA ÇALIŞANLARI YARDIMLAŞMA VAKFI (SİYAV)   SAYI : …./…/2006 KONU: Aidat Ödemeleri  

www.siyav.org.tr/default.aspx?sayfaTnm= 15 
 
  SOSYAL SİGORTALAR KURUMU PERSONELİ YARDIMLAŞMA
www.siyav.org.tr/default.aspx?sayfaTnm= 16


 
 
               SOSYAL SİGORTALAR KURUMU PERSONELİ  YARDIMLAŞMA VAKFI

www.siyav.org.tr/default.aspx?sayfaTnm= 17


 
 
  SOSYAL SİGORTALAR KURUMU PERSONELİ YARDIMLAŞMA
www.siyav.org.tr/default.aspx?sayfaTnm= 18


 
 
  SOSYAL SİGORTALAR KURUMU PERSONELİ                    &n
www.siyav.org.tr/default.aspx?sayfaTnm= 19


 2010 Yılı Gelir - Gider İzahı
 
             Vakfımızın 2010
www.siyav.org.tr/default.aspx?sayfaTnm= 65


 2011 Yılı Ayrıntılı Gelir Gider Tablosu
 
  www.siyav.org.tr/default.aspx?sayfaTnm=70


 
 
  SOSYAL SİGORTALAR KURUMU PERSONELİ YARDIMLAŞMA VAKFI (SİYAV) www.siyav.org.tr/default.aspx?sayfaTnm= 78


 2012 Yılı Faaliyet Raporu
 
 SOSYAL SİGORTALAR KURUMU PERSONELİ YARDIMLAŞMA VAKFI (SİYAV) 2012 YILI FAALİ
www.siyav.org.tr/default.aspx?sayfaTnm= 79


www.siyav.org.tr/default.aspx?sayfaTnm=83
 2013 Yılı Ayrıntılı Gelir Gider Tablosu
 
 


www.siyav.org.tr/default.aspx?sayfaTnm=84
 2013 Yılı Ayrıntılı Bilançosu
 
 


 
 
 SOSYAL SIGORTALAR KURUMU PERSONELI YARDIMLA§MA VAKFI 03/05/2014 TARiHLI MUTEVELLI HEYET TOPLANTISI

www.siyav.org.tr/default.aspx?sayfaTnm= 86


 2013 Yılı Faaliyet Raporu
 
  SOSYAL SİGORTALAR KURUMU PERSONELİ YARDIMLAŞMA VAKFI (SİYAV) 2013 YILI FAALİYET RAPORU Sayın; Mütevelli Heyet Üyelerimiz
www.siyav.org.tr/default.aspx?sayfaTnm= 87


 2011 yılı Denetim Raporu
 
  www.siyav.org.tr/default.aspx?sayfaTnm= 71


 2011 yılı Faliyet Raporu
 
    
www.siyav.org.tr/default.aspx?sayfaTnm= 72


   
 
  Siyav (c) 2009