SOSYAL SİGORTALAR KURUMU PERSONELİ

YARDIMLAŞMA VAKFI

(SİYAV) 

 

SAYI       :SSK.Per.Yar.Vak.                                                                                                                          …../…../2021

KONU   : Mütevelli Heyet Toplantısı Hk.

 

                                                                               GENELGE83

 

 

                               Bilindiği üzere21. Mütevelli Heyet Toplantısı 30.10.2021 Cumartesi günü yapılmıştır.

Toplantıda;

 

2019ve 2020 yılı Vakıf ve işletmelerinin bilanço, gelir-gider tabloları ayrı ayrıonaylanmış, 2020 ve 2021 bütçeleri kabul edilmiş ve 2019 , 2020 yılıbütçelerinde maddeler arasında olabilecek aktarmalar için  Yönetim Kuruluna yetki verilmiştir.

 

                Vakıf ve İşletmesinin 2019 ve2020 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim ve Denetim Kurulları ayrı ayrıibra edilmiştir.

 

                Gündem maddesi gereğince yapılanseçim sonucuna göre;

 

a)      MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANLIĞINA    : Cengiz AYDEMİR

        BAŞKAN YARDIMCILIĞINA                   : Arif AYTÜRK

 

b)     YÖNETİM KURULU ÜYELİKLERİNE

 

Yusuf Hatay ÖNEN

Ekber DOĞAN

Çetin ZORLU

Sabahattin ŞUVAK

Yücel EREN

Mehmet BİNGÖL

Yalçın ÇINAR

 

c)      DENETİM KURULU ÜYELİKLERİNE

 

Alaattin BİLGİÇ

Can ÖNAKIN

Alaattin KABAKÇI

Aykut ÇATAK

Doğan BALKIZ

 

d)     ONUR KURULU ÜYELİKLERİNE

 

Rafet KISTIR

Muharrem DENİZ

Atilla ÖZÇELİK

Halit GÜNAY

Hasan VAROL

 

Seçilmişlerdir.

 

 

                30.10.2021 tarihinde yapılanYönetim Kurulu toplantısında da;

 

                Yönetim Kurulu Başkanlığına                            Prof. Dr. YusufHatay ÖNEN

                Yönetim Kurulu BaşkanYardımcılığına            Ekber DOĞAN

                Yönetim Kurulu MuhasipÜyeliğine                  Yalçın ÇINAR

 

                Görevlendirilmişlerdir.

 

                Vakıf üyelerimiz, web sitemizden(Ad-soyad ve vakıf numaralarını girerek) üyelik aidatlarını ve emekliliğe esasikramiye tutarlarını görebilirler.

 

                Bilgi edinilmesini, genelgemizintemsilciler tarafından üyelerimize duyurulmasını rica eder, katılımcılarımızaesenlikler dileriz.

 

 

www.siyav.org.tr

 

 

                                                                                        Sosyal Sigortalar Kurumu Personeli

                                                                                                      YardımlaşmaVakfı

                                                                                                                  (SİYAV)

 

                                                      

                                                                       EkberDOĞAN                      Prof. Dr.Yusuf Hatay ÖNEN

                                                                        Başkan Yard.                                          Başkan